Raport bieżący 109 – WANCI za 25 11 2019 r. - AgioFunds