Raport bieżący 109 – WANCI za 25 05 2021 r. - AgioFunds