Raport bieżący 109 – WANCI za 09 07 2021 r. - AgioFunds