Raport bieżący 108 – WANCI za 30.05.2022 - AgioFunds