Raport bieżący 108 – WANCI za 27 05 2020 r. - AgioFunds