Raport bieżący 108– WANCI za 08 07 2021 r. - AgioFunds