Raport bieżący 108 – WANCI za 02 05 2019 r. - AgioFunds