Raport bieżący 107 - WANCI za 30 04 2019 r. - AgioFunds