Raport bieżący 107– WANCI za 20.09.2021 - AgioFunds