Raport bieżący 107 – WANCI za 01 06 2021 r. - AgioFunds