Raport bieżący 106 - WANCI za 29 04 2019 r. - AgioFunds