Raport bieżący 105 - WANCI za 26 04 2019 r. - AgioFunds