Raport bieżący 105 – WANCI za 19 11 2019 r. - AgioFunds