Raport bieżący 104– WANCI za 27 05 2021 r. - AgioFunds