Raport bieżący 104 - WANCI za 25 04 2019 r. - AgioFunds