Raport bieżący 104 – WANCI za 24.05.2022 - AgioFunds