Raport bieżący 104 – WANCI za 18 11 2019 r. - AgioFunds