Raport bieżący 103 - WANCI za 24 04 2019 r. - AgioFunds