Raport bieżący 103 – WANCI za 05 05 2020 r. - AgioFunds