Raport bieżący 102 – WANCI za 25 05 2021 r. - AgioFunds