Raport bieżący 101 – WANCI za 29 06 2021 r. - AgioFunds