Raport bieżący 101 - WANCI za 18 04 2019 r. - AgioFunds