Raport bieżący 101 – WANCI za 04 05 2020 r. - AgioFunds