Raport bieżący 100 – WANCI za 24 05 2021 r. - AgioFunds