Raport bieżący 10 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds