Raport bieżący 10 – WANCI za 30.11.2021 - AgioFunds