Raport bieżący 10 – WANCI za 17.01.2022 - AgioFunds