Raport bieżący 10 – WANCI za 16 01 2020 r. - AgioFunds