Raport bieżący 10 – WANCI za 15 01 2021 r. - AgioFunds