Raport bieżący 10 – WANCI za 13.01.2022 - AgioFunds