Raport bieżący 10 – WANCI za 12.01.2023 - AgioFunds