Raport bieżący 11 – WANCI za 12.01.2023 - AgioFunds