Raport bieżący 10 – WANCI za 11.01.2023 - AgioFunds