Raport bieżący 10 - WANCI za 11 01 2019 r. - AgioFunds