Raport bieżący 10 – WANCI za 02 03 2021 r. - AgioFunds