Raport bieżący 10 - rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds