Raport bieżący 10 – rejestracja CI w KDPW - AgioFunds