Raport bieżący 10 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds