Raport bieżący 10 – informacja o pokrywaniu kosztów przez TFI - AgioFunds