Raport bieżący 10 - informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds