Raport bieżący 1 – WANCI za 30.12.2022 - AgioFunds