Raport bieżący 1 – WANCI za 04 01 2021 r. - AgioFunds