Raport bieżący 1 – WANCI za 03.01.2022 - AgioFunds