Raport bieżący 1 – WANCI za 02 01 2020 r. - AgioFunds