Raport bieżący 1 - WANCI za 02 01 2019 r. - AgioFunds