Raport bieżący 1 – przystąpienie do systemu ESPI - AgioFunds