Raport bieżący 1 - przystąpienie do ESPI - AgioFunds