Raport bieżący 1 – przystąpienie do ESPI - AgioFunds