Raport bieżący 1 - powołanie osób zarządzających funduszem 07.01.2020 r. - AgioFunds