Raport bieżący 1- informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzeni - AgioFunds